Dal Lunedì al Sabato Apertura: IperCoop 8.30, Negozi Galleria 09.00 Chiusura IperCoop e Negozi Galleria ore 20.30

Domenica e Festivi IperCoop 9.00, Negozi Galleria 10.00 Chiusura IperCoop e Negozi Galleria ore 20.30